Kwaliteit

Cliënten van SID ontvangen professionele zorg op maat waarbij de continuïteit en de kwaliteit gewaarborgd is. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de gerealiseerde ketenzorg. SID werkt samen met instanties zoals CJGV, gemeente, orthopedagoog, jeugdmaatschappelijk werk, etc. om de hulpvraag van de cliënt zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Uitgangspunten bij de zorgverlening zijn:

  • Klantvriendelijkheid
  • Zorg op maat
  • Vertrouwen en respect
  • Planmatig werken
  • Vakbekwaamheid
  • Deskundigheidsbevordering
  • Kwaliteit

 

Kwaliteitssysteem

SID heeft een kwaliteitssysteem. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht dat de diensten voldoen aan van tevoren gemaakte afspraken en zijn afgestemd op de wensen en verwachtingen van cliënten. Het kwaliteitssysteem geeft inzicht in de kwaliteit van zorgverlening en is gericht op het continu verbeteren ervan. Het bevat de afspraken, processen, procedures die gericht zijn op het behalen van de organisatiedoelstellingen en het verwezenlijken van de missie.

De cliënt ontvangt de zorgverlening volgens de wettelijke vereisten en professionele standaarden.

SID staat ingeschreven bij de BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) en SID is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

SID is een professionele WLZ erkende zorginstelling,  die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De zorg kan betaald worden met:
PGB (persoonsgebonden budget) of in ZIN (zorg in natura)

 

Wil je meer informatie?

Laat dan je gegevens achter en wij zullen snel contact opnemen. Als je het leuk lijkt kunnen we ook een kennismakingsgesprek inplannen.