Jouw zorg, jouw keuze!

 SID is een kleinschalige zorgorganisatie, maar kan zijn personeel veel gerichter inzetten dan een grote organisatie. Daar maken wij het verschil. Maar ondanks de kleinschaligheid kunnen we -indien nodig- veel werk aan omdat we samenwerken met een groot netwerk. Wij werken met allemaal ervaren en vakbekwame professionals, allemaal met dezelfde werkwijze en visie. SID is HKZ gecertificeerd.

Wij weten wie onze cliënten zijn en bouwen een hechte band op met iedereen. Afhankelijk van het aantal uren zorg wat je nodig hebt zetten wij ons voor je in.

Je hebt eerst een indicatie nodig

Hoe regel je dat?

Begeleid wonen, beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding regel je via de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de WMO- Wet maatschappelijke ondersteuning.  Je kan een aanvraag doen bij de gemeente met hulp van iemand uit je naaste omgeving of met hulp van SID.

Zo werken wij

Wij kiezen voor een persoonlijke benadering, aandacht en respect. Bij ons zijn de lijnen kort en wij hebben geen overbodige laag van managers. Daardoor kunnen wij snel en flexibel op ieders specifieke hulpvraag inspelen. We zijn professioneel, onze medewerkers zijn breed opgeleide professionals die ervaring hebben in praktische begeleiding en ondersteuning.

Doelgroep
begeleiding bieden we aan jeugdigen, jongvolwassenen vanaf 18 jaar:

  • Met een lichtverstandelijke beperking
  • Met psychiatrische problemen
  • Met psychosociale problemen
  • Met een gedragsproblematiek
  • In een kwetsbare situatie
  • Sociale problematiek

Wanneer vraag je hulp?

Je hebt het gevoel vast te lopen thuis. Wellicht heb je moeite met geldzaken en de rekeningen stapelen zich op. Ook kan je last hebben van depressieve gevoelens, waardoor je niet toekomt aan je huishouden. Je hebt het gevoel dat je je leven niet meer onder controle hebt. Je wilt graag iets veranderen, maar waar moet je beginnen?

In je eigen huis of in een huis van SID, gaan we samen met jou aan de slag. We leren jouw praktische vaardigheden en je leert daardoor (weer) zelfstandig te functioneren. We nemen het niet van je over, maar we helpen jou om (weer) grip te krijgen op jouw leven. We hebben daarbij nauw contact met hulpverleners of betrokkenen. We kunnen gedurende korte- of langere tijd ondersteuning bieden. Het kan zijn dat we dagelijks afspreken of bijvoorbeeld een paar keer per week. Je kan ook bij ons komen wonen, dit hangt af van je indicatie en problematiek

Het betrekken van familie en naasten

SID vindt het belangrijk dat de familieleden en naasten van cliënten betrokken zijn bij de begeleiding. Er wordt naar gestreefd dat er iemand uit het netwerk van de cliënt aanwezig is bij de intake. Familie en naasten worden bij de begeleiding betrokken daar waar het kan, ondersteunend en herstel bevorderend is.

Kortom: Samen de schouders eronder!

SID-SPC is  gecertificeerd voor de HKZ.