Beschermd wonen

Beschermd wonen

In een beschermende woonvorm biedt SID begeleiding op alle levensgebieden waaronder het organiseren van het huishouden, het regelen van de financiën en het maken van een dagindeling.

Beschermd wonen is een woonvorm voor jongvolwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn of problemen ervaren in de thuis- of leefsituatie, dan is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig.

In een beschermde woonvorm woon je in principe niet zelfstandig. Je woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen wij zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

Je hebt wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deel je met de andere bewoners. Je kan 24 uur per dag een beroep doen op de begeleiding.

Begeleid wonen/woontraining

Hier kunnen jongeren of jongvolwassenen wonen die ambulant worden begeleid. Jongeren huren dan bij SID een kamer en krijgen dan een aantal uren in de week begeleiding. Het aantal uren wordt dan bepaald door de indicatie die is afgegeven door de gemeente Stadskanaal.

Hier bieden we je tijdelijk woonruimte en begeleiding. Je hebt in een woongroep je eigen zit- en slaapkamer.

Je krijgt een vaste begeleider met wie je gemiddeld 2x per week een gesprek hebt. Samen werken jullie toe naar de stap om helemaal zelfstandig te gaan wonen. We hebben duidelijke huisregels en afspraken hoe we met elkaar omgaan. Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Je verdient bijvoorbeeld met werk, of je hebt studiefinanciering of een uitkering. Daarmee betaal je huur en je eigen boodschappen. Je kunt maximaal twee jaar in de woongroep wonen.

Het is dan de bedoeling dat je toekomstgericht geheel zelfstandig gaat wonen. Je kan dan als het nodig is nog ambulante begeleiding krijgen bij jou thuis.

Arrangement ThuisPlus WMO

ThuisPlus biedt intensieve begeleiding aan cliënten die zelf een woonruimte huren (niet van de zorgaanbieder) en voldoende zelfredzaam zijn om zonder 24-uurs directe aanwezigheid van begeleiding te functioneren.

De begeleiding is gericht op het vergroten van de eigen regie van de cliënten. Er vinden gespreid over de dag (on)geplande en ongevraagde contactmomenten plaats. De cliënt heeft de mogelijkheid om 24/7 per dag contact op te nemen met de begeleider. De begeleider kan, indien noodzakelijk, binnen 15 minuten aanwezig zijn.