Persoonsgegevens en Privacy

We beschermen je gegevens

In je behandeling of begeleiding gaat het over heel persoonlijke zaken. Daarom is het goed om te weten dat we er alles aan doen om je gegevens en de informatie die je ons geeft goed te beschermen. 

In ons privacyreglement staat hoe we bij SID omgaan met cliëntgegevens, en welke rechten je hebt als het gaat om je eigen dossier. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet in een aantal rechten voor cliënten wat betreft de verwerking van hun gegevens. 
Het privacyreglement is opvraagbaar bij SID.

Uitzonderingen 

In sommige gevallen geven we wél informatie aan andere mensen zonder jouw toestemming: 

  • Als je wilsonbekwaam bent verklaard. Dan kun je zelf geen goede beslissingen meer nemen. In dat geval geven we informatie aan je wettelijk vertegenwoordiger. 
  • Wanneer de veiligheid van jou of anderen in gevaar komt. Een hulpverlener mag dan niet zwijgen. 
  • SID is wettelijk verplicht om bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling een melding te maken. 

Bewaartermijn medische gegevens

De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe vijftien jaar.  Andere gegevens (bijvoorbeeld als je een vraag stelt via de website) worden zo lang bewaard als nodig is om het verzoek of de vraag af te handelen.

Algemene voorwaarden

Bij SID zijn algemene voorwaarden van toepassing

Alvorens de zorgovereenkomst wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden op verzoek aan jou beschikbaar gesteld.