Persoonsgegevens en Privacy

SID is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap.
Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. SID verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer jij niet meer bij ons woont of zorg ontvangt bewaren wij jouw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Inzage van gegevens

Je kunt jouw gegevens inzien en vragen om correctie of verwijdering. Wij vragen jou deze verzoeken schriftelijk in te dienen. Om jou daarbij te helpen, hebben wij onderstaande link toegevoegd die je kunt raadplegen.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

Camera’s

SID maakt gebruik van camera’s. Deze zijn enkel in de openbare ruimtes geplaatst met als doel de veiligheid van haar cliënten en haar medewerkers te borgen. SID gebruikt deze camerabeelden enkel op momenten die vragen om herbeoordeling van een situatie. De beelden schrijven zichzelf automatisch over na 30 dagen.  

Klachten

Indien jij een klacht hebt, kun je onderstaande gegevens gebruiken om de klacht te melden.

Overige vragen

Mocht je nog meer vragen hebben over jouw privacy, dan kun je contact opnemen met je begeleider of directie van SID.
Dit privacystatement kan gewijzigd worden. 

Disclaimer: dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.

 

Klik hier voor het privacyreglement.