Missie en Visie

Missie

SID staat voor zorg en betrokkenheid op basis van een gezonde dosis ondernemerschap. Zorg in de vorm van beschermd wonen en begeleiding bieden aan cliënten met gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische aandoening. Betrokkenheid door te kiezen voor een mensgerichte benadering, waarbij op passievolle en laagdrempelige wijze wordt ingespeeld op de behoeften en wensen van de cliënt.

We benaderen de cliënt belevingsgericht, professioneel en respectvol. Wij investeren in de ontplooiing van onze cliënten, door hen een veilige thuishaven te bieden waar zij begeleid worden in het versterken van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Cliënten zien ons als een toegankelijke, kleinschalige en vooruitstrevende organisatie, die hen een warm ‘familiegevoel’ geeft.

 

Visie

SID wil als zorgaanbieder een grote bijdrage leveren aan de ontplooiing van cliënten, door hen te ondersteunen met deskundige professionals om als doel hen zo veel mogelijk in hun eigen kracht te zetten. Naar vermogen wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid en een zinvolle rol in de samenleving, waarbij de cliënt zich gewaardeerd voelt. SID wil verder bijdragen aan het sociaal functioneren van cliënten, door hen een veilige thuishaven te bieden waar zij begeleid worden in het versterken van hun vaardigheden en competenties. De eigenheid en het welbevinden van de individuele cliënt staat hierbij te allen tijde centraal.

Daarnaast streven wij ernaar om vragen van onze ketenpartners adequaat te beantwoorden. Wij zien samenwerking als een belangrijke activiteit in onze dynamische omgeving. Enthousiast investeren wij in het verkennen van en deelnemen aan samenwerkingsverbanden, mits deze verenigbaar zijn met het individuele belang van SID en haar cliënten.

SID is zich bewust van de interne kracht en capaciteiten om te kunnen komen tot professionele zorg- en dienstverlening. Wij zijn ons echter ook bewust van zaken die niet intern kunnen worden opgelost en zien hiertoe de meerwaarde in van het inschakelen van externe partijen. Wij zien samenwerking met externe partijen niet als een tekortkoming, maar als een kans op versterking van onze organisatie.