Beleid & Kwaliteit​

Cliënten van SID ontvangen professionele zorg op maat waarbij de continuïteit en de kwaliteit gewaarborgd is. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de gerealiseerde ketenzorg. SID werkt samen met instanties zoals CJGV, gemeente, orthopedagoog, jeugdmaatschappelijk werk, etc. om de hulpvraag van de cliënt zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Uitgangspunten bij de zorgverlening zijn:

 • Klantvriendelijkheid
 • Zorg op maat
 • Vertrouwen en respect
 • Planmatig werken
 • Vakbekwaamheid
 • Deskundigheidsbevordering
 • Kwaliteit

SID heeft een kwaliteitssysteem. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht dat de diensten voldoen aan van tevoren gemaakte afspraken en zijn afgestemd op de wensen en verwachtingen van cliënten. Het kwaliteitssysteem geeft inzicht in de kwaliteit van zorgverlening en is gericht op het continu verbeteren ervan. Het bevat de afspraken, processen, procedures die gericht zijn op het behalen van de organisatiedoelstellingen en het verwezenlijken van de missie.

De cliënt ontvangt de zorgverlening volgens de wettelijke vereisten en professionele standaarden.

Beroepsvereniging professionals in sociaal werk
Coöperatie Dichtbij - Groningen
Geregistreerd SKJ Jeugd professional
HKZ Kleine organisaties

De zorg kan betaald worden met: PGB (persoonsgebonden budget) of in ZIN (zorg in natura)

Ondersteuning van een vertrouwenspersoon

Als u klachten heeft over (verplichte) zorg of vragen over uw rechten, dan kunt u ondersteuning krijgen van een patiënte vertrouwenspersoon (PVP). De PVP is niet in dienst van de zorginstelling waar u behandeld wordt, begeleiding ontvangt of werkzaam bent, maar van de onafhankelijke Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Uw vertrouwenspersoon is mevrouw mr. drs. N.J.E.G. Cremers (Nicolette).

Als vertrouwenspersoon ondersteunt zij u als cliënt of medewerker bij vertrouwelijke kwesties of klachten. 

 • zij kan u informatie geven over uw rechtspositie als cliënt of medewerker;
 • ​zij kan u ondersteunen in gesprek met de zorgorganisatie of behandelaar/begeleider;
 • zij kan u ondersteunen bij het indienen van een klacht;
 • zij kan u bijstaan bij het behandelen van een klacht.

U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de ECKG 023-7001210 of per mail via N.Cremers@eckg-jd.NL (of info@eckg.nl).