Missie En Visie

Missie

SID heeft als missie mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om net zoals anderen hun leven te leiden. Met flexibele en professionele ondersteuning in het dagelijks functioneren, afgestemd op de individuele zorgvraag. Zodat zij als lid van de samenleving tot hun recht kunnen komen. Het bieden van deze ondersteuning is de kern van de missie van SID.

 

Visie

Mensen met een beperking zijn in de eerste plaats burgers van deze samenleving, met dezelfde behoeften en rechten als ieder ander. Mensen met een beperking hebben wel extra ondersteuning nodig om deze ‘gewone’ kwaliteit van leven te realiseren.